Fame Sport Sp. z o.o., Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt pt. Wdrożenie multimedialnej platformy do obsługi treningów w Fame Sport Club „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,

(POIR.06.02.00-12-0173/21-00)

 

 

Cel Projektu: 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w Fame Sport Club platformy multimedialnej służącej do obsługi klientów. Aplikacja będzie służyć między innymi do komunikacji z klientem, świadczenia usług, informowania o aktualnościach i ofercie klubu. W ramach aplikacji opracowany zostanie specjalny moduł do łączenia on-line trenera z kursantami, który pozwoli na wykonywanie treningów bez konieczności osobistego kontaktu trenera z sobą szkoloną. Platforma umożliwi również publikację filmów przeznaczonych bezpośrednio dla poszczególnych kursantów zawierających zapisy konkretnych treningów dedykowanych dla kursanta, analizę techniki oraz taktyki. Platforma oferować będzie również usługę "Nagrywanie na żądanie", w ramach której użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z analizy swojej gry dokonanej przez klubowego trenera. Dodatkowo, platforma umożliwiała będzie pełne zarządzanie kalendarzem treningów odbywających się w klubie oraz zarządzanie rezerwacjami kortów.

Całkowita wartość projektu: 298 500.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 253 725.00 PLN